เครื่องต้นแบบเตือนภัยน้ำท่วมอเนกประสงค์

The Prototype Multipurpose Flood Alarm (Water Duck)

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

2 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องต้นแบบเตือนภัยน้ำท่วมอเนกประสงค์
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องสามารถวัดระดับน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำ เพิ่มออกซิเจนในน้ำ และสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วนิดา โคตรพิศ / 0951793561 / wanida.kos@tnw.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธิดารัตน์ ศักดิ์สุจริต

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอดิเทพ จองบุดดี

2. นายชวกร วภักดิ์เพชร

3. นายภูมิธรรม พุทธิไสย