ถังแยกน้ำมัน

Oil Separation Tank

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ถังแยกน้ำมัน
รายละเอียดโดยย่อ: แยกน้ำมันออกจากน้ำทิ้งได้ โดยใช้ดอกหญ้าขจรจบเป็นตัวกักเก็บน้ำมันแล้ว ปั่นเหวี่ยงเพื่อสลัดน้ำมันออกมา
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ / 0812726950 / ppat1994@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. หนึ่งฤทัย ชัยมณี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวภัทราวดี จรูญศักดิ์

2. นางสาวนางสาวณัฐพร พาณิชย์

3. นางสาวศุทธินี รุ่งเจริญพัฒนกิจ

วิดีโอ: https://youtu.be/DbQvwseGA7c