พลังงานเชื้อเพลิงจากมูลบอล

Biomass energy from the dung ball

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: พลังงานเชื้อเพลิงจากมูลบอล
รายละเอียดโดยย่อ: มูลบอลมีระยะเวลาและประสิทธิภาพการเผาไหม้ที่ดีดีสามารถใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนถ่านและฟืนได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพนมสารคาม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จีรวรรณ จีนโน / 0956019997 / jeepoongpoong.21@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณฤพร สังอ่อนดี

2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีเกษม

วิดีโอ: https://youtu.be/59vVIKuR9BY