ระบบเตือนภัยน้ำท่วม

Flood Alarm System

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ระบบเตือนภัยน้ำท่วม
รายละเอียดโดยย่อ: ช่วงมรสุมเกิดน้ำไหลหลาก ถ้ามีการเตือนภัยที่ทันเหตุการณ์จะช่วยให้ชาวบ้านป้องกันสิ่งของได้ทัน
สถาบันการศึกษา: นารีนุกูล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ราวี รอบโลก / 0917575768 / kruraweeroblok@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสุทธิกานต์ แจ้งจรัส

2. นาย ณัฐภูมินทร์ ภูวพันธ์กูล

3. นายอาทิตย์ เกาะสมบัติ

วิดีโอ: https://youtu.be/shcyiyQns7Y