สมองกลฝังตัวอัจฉริยะรับซื้อขยะ

Genius machine buys up trash

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: สมองกลฝังตัวอัจฉริยะรับซื้อขยะ
รายละเอียดโดยย่อ: ทำให้ในโรงเรียนแยกขยะได้อย่างถูกต้อง และจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆ ที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยสัตว์ที
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนนารีนุกูล
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ทองคำ มากมี / 0880399991 / tmtm2010@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิยพัทธดนย์ พันธุ์สุวรรณ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายณรงค์วิทย์ สัตนันท์

2. นายศิรัชวิทค์ พิมพะกรรณ์

3. นางสาวสุพิชฌาย์ สุขจรัสวงศ์