เตาทรายแสงอาทิตย์

Solar Sand Stove

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เตาทรายแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: นำพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในทราย เพื่อใช้ในครัวเรือน และลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
สถาบันการศึกษา: ราชวินิตบางแก้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภูติ ภูติเกียรติขจร / 0836032036 / bhuti49@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ประภาพรรณ พละสวัสดิ์

2. จิตต์ แววตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณภัทร จันทร์มงคลทิพ

2. นายชวกร เมืองแก้ว

3. นายชลชาย บุญวัฒนาศาสตร์

4. นายธัชกฤต สุรภัทรภักดี

วิดีโอ: https://youtu.be/s7lGh8dlBG4