เครื่องลดการละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในน้ำทะเล

Carbon dioxide (CO2) solubility's reducer in seawater

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องลดการละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในน้ำทะเล
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ ซึ่งจะสามารถลดปัญหาความเป็นกรดของมหาสมุทรได้
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์นันทา ศรีแก้ว / 0850472598 / nanta.sreekeaw@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปัทมาพร ณ น่าน

2. ธงชัย ศรีวิริยรัตน์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวภัทรหทัย ยศปัญญา

วิดีโอ: https://youtu.be/iXmz5bcrWxQ