จานจากใบมะกรูดในการไล่แมลงวัน

Bergamot plate for chasing a flies away

มัธยมศึกษา/พลังงาน วัสดุ เคมีชีวภาพ

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: จานจากใบมะกรูดในการไล่แมลงวัน
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นจานอาหารที่ไม่มีแมลงวันมารบกวนและสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติแม้ทิ้งไปก็ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อ
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วารุณี ณ ลำปาง / 0649946390 / waruneep@prc.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอัคคเดช ลังกาพินธ์

2. นายอภิชาติ โชคธนศาลสมบัติ

3. นายพงษ์พัฒน์ กันธะโน

วิดีโอ: https://youtu.be/Ica2jS833Vg