การประยุกต์ใช้เครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์เป็นกระจกเกรียบโบราณ (สีม่วง-แก้วจอมขวัญ)

The application of scientific glassware in the invention of ancient glazed glass (Violet- Kaew Jom Kwan)

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การประยุกต์ใช้เครื่องแก้วทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์เป็นกระจกเกรียบโบราณ (สีม่วง-แก้วจอมขวัญ)
รายละเอียดโดยย่อ: สิ่งประดิษฐ์กระจกเกรียบอย่างโบราณสีม่วง (แก้วจอมขวัญ) สู่การสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่างานศิลปกรรมไทย
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสตรีวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รัชพล เต๋จ๊ะยา / 0874859779 / krutaedebsirin@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศรัณยา เต๋จ๊ะยา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเรืองศิริ นันทวิตร

2. นางสาวพีระภา ร้อยอำภา

วิดีโอ: https://youtu.be/1Ys0HR5fQN8