แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวบึงกาฬ

Buengkan Journey Application

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: แอพพลิเคชั่นท่องเที่ยวบึงกาฬ
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นแอพพลิเคชั่นที่มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬที่หลากหลาย อยู่รวมกันในแอพพลิเคชั่นเดียว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนบึงกาฬ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภัทธีรา ปัตตะ / 0875677565 / patteera.jajah@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชูวิทย์ ธรรมจิตร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเจริญชัย พลคราม

2. นายจิรวัฒน์ อะโคตมี

3. นางสาวธิดารัตน์ กุลรัตน์

วิดีโอ: https://youtu.be/sWt_6hjToYY