ออกแบบลายผ้า “ คงคนคร” ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

fabric pattern design“Khong Nakhon”b Geometer’s sketchpad (GSP) program promotion tourism in Khong district, Nakhon Ratc

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ออกแบบลายผ้า “ คงคนคร” ด้วยโปรแกรม Geometer’s Sketchpad (GSP) ส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโดยย่อ: ผ้าไหมมัดหมี่ทอมือเป็นงานหัตถศิลป์ ชุมชนพะงาดเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่คุณภาพดี เนื้อผ้ามีความละเอียดนุ่มเบาสบายสีสันสวยงาม
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเมืองคง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วันชัย คชเรนทร์ / 0981574855 / wanchai.kho@mkschool.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายวิชยุตม์ แก้วเงิน

2. นางสาวจันทัปปภา พงษ์ศิริจันทร์

3. นางสาวฌัชชานันท์ ดีนวล

วิดีโอ: https://youtu.be/ASWyEdYexjU