วอนนิ่ง!!ไลน์แชทบอทแจ้งเตือนอุบัติเหตุ

Warning!!

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วอนนิ่ง!!ไลน์แชทบอทแจ้งเตือนอุบัติเหตุ
รายละเอียดโดยย่อ: ความสำคัญ : สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้คนได้รับรู้ถึงอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างทางไปจุดหมาย ความโดดเด่น : เป็นการนำเทคโนโลยีLine มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางการท่องเที่ยวและอุบัติเหตุ การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ : ทำให้ผู้คนที่ใช้ได้รับรู้จุดเกิดอุบัติเหตุแล้วยังสามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุได้และไม่ใช่แค่ลดอุปสรรคในการเดินทางแล้วอาจจะรวมถึงชีวิตของคนเหล่านี้ด้วย จากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นจากผู้ที่สัญจรไปมา ผู้ใช้ถนนที่เดินทางสามารถเดินทางได้เร็วขึ้นเนื่องจากได้รับการ แจ้งเตือนว่ามีอุบัติเกิดขึ้น ผู้ใช้ถนนจึงหลีกเลี่ยงเส้นทางการขับขี่ ไปใช้เส้นทางอื่นแทน จึงไปยังจุดหมายได้เร็วขึ้น
สถาบันการศึกษา: แสงทองวิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เจษฎา ประวาทปัทม์กุล / 0891652778 / jatesada.p@saengthong.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายภูวนนท์ นิลพัฒน์สกุล

2. นายชวาทิก ธรฤทธิ์

3. นายธฤต นาวารัตน์