ดอกไม้งามจากเศษผ้าครามเมืองสกลนคร

The Development of artificial flower handicrafts from Sakonnakhon indigo remnant

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ดอกไม้งามจากเศษผ้าครามเมืองสกลนคร
รายละเอียดโดยย่อ: นำเศษผ้าย้อมครามที่เหลือจากการตัดชุดมาสร้างประโยชน์ มูลค่าต่อได้และช่วยอนุรักษ์ความเป็นผ้าครามสกลนคร
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณิชากร โสภาพร / 0955362253 / nicha252831@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:
วิดีโอ: https://youtu.be/4Ix7cRDqyOc