ทริปส์ แบค

Trips Back

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

3 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทริปส์ แบค
รายละเอียดโดยย่อ: Trips Back Application คือเพื่อนและผู้ช่วยในการเดินทางที่จะทำให้คุณเพลินเพลินไปกับการท่องเที่ยว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พรชัย สิทธิศักดิ์ / 0840292282 / krupornchai@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สมเจตน์ คำทะเนตร

2. ฉวี โคนพันธุ์

3. ชุติพงศ์ พันธุ์สมบัติ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายสุภธิษณ์ ศรีชาติ

2. นางสาวศศิธร วัดแพนลำ

3. นายปกป้อง สิทธิศักดิ์

4. นายอธิปัตย์ นิลทะราช

5. นายศิริราช กางทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/YJ9BlXT6DzU