เลขาส่วนตัวปัญญาประดิษฐ์

AI Private Secretary

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เลขาส่วนตัวปัญญาประดิษฐ์
รายละเอียดโดยย่อ: เลขาส่วนตัวปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ขนสัมภาระนักท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวกสบาย เเละประสบการณ์ที่ดีที่สุด
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปิยาภรณ์ หอมจันทร์ / 0949562220 / piyaporn.h@sk.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกิตติธัช วงศ์ก่อเกื้อ

2. นายภัควัฒน์ ตะบูนพงศ์

3. นายธัชพล ชัยมงคลทรัพย์

วิดีโอ: https://youtu.be/MmZfdeRzmHE