ชุดต้นแบบตรวจสอบตัวบุคคลโดยใช้การสแกนใบหน้าโดยปัญญาประดิษฐ์

The prototype identifies a person using a face scanner with AI

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชุดต้นแบบตรวจสอบตัวบุคคลโดยใช้การสแกนใบหน้าโดยปัญญาประดิษฐ์
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นระบบประมวลผลของระบบ AI แบบการเรียนรู้จดจำ ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวก
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนนาคประสิทธิ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท / 0873342101 / pisith.hen@mail.pbru.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อภิสิทธิ์ คุ้มรักษา

2. อิทธิศักดิ์ แก้วโกมุท

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนราธิป วิริยพรสวัสดิ์

2. นางสาวปัณฑ์ลภัส คีรินทร์

3. นายณัฐพงษ์ ศุภวิโรจน์เลิศ

4. นายพัสกร กรรณโม

วิดีโอ: https://youtu.be/mauxPiCu5ZY