การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP เพื่อสร้างพิกัดจุดเชิงเส้น สำหรับการมัดย้อมลายผ้าโบราณบนเสื่อกก

Application of GSP Program to Generate Linear Point Coordination for Ancient Tie-Dyeing Cloth Patte

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การประยุกต์ใช้โปรแกรม GSP เพื่อสร้างพิกัดจุดเชิงเส้น สำหรับการมัดย้อมลายผ้าโบราณบนเสื่อกก
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถทำลวดลายบนเสื่อกกให้มีความสวยงามแตกต่างจากลายอื่นและนำมาเพิ่มมูลค่าโดยการทำกระเป๋า เป็นต้น
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รพีพร สุรารักษ์ / 0935466936 / rsuraraks@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชนาพร ดาโอภา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณิชาภัทร โคกสี

2. นางสาวชมพูนุท กติการ

วิดีโอ: https://youtu.be/pBEt9fhC3MI