เกมส์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

Educational games for learning arts and culture in Phitsanulok

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เกมส์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดพิษณุโลกผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
รายละเอียดโดยย่อ: การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านเกมส์ ช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเรียนรู้ผ่านการท่องเที่ยว ทำให้การเรียนรู้สนุกและน่าสนใจ สามารถเล่นได้หลายช่วงวัย ส่งเสริมกิจกรรมภายในครอบครัว
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนวรรณ เจริญภัทราวุฒิ / 0659564558 / thanawan.chareon@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวณัฏฐ์ชญา หาญขำพงษ์

2. นางสาวณัชชนม์ ธูปคำ

3. นายธนภัทร มีแหยม

วิดีโอ: https://youtu.be/l3mduuAvjIo