ไฟฉาย LED พลังงานแสงอาทิตย์

Solar LED Flashlight

มัธยมศึกษา/การท่องเที่ยว

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ไฟฉาย LED พลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ไฟฉาย LED พลังงานแสงอาทิตย์ มีการทำงาน 2 ระบบ คือ มีแผงโซลาร์เซลล์เป็นถาดรับพลังงานแสงอาทิตย์
สถาบันการศึกษา: โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ส้อฝีหยะ ยาชะรัด / 0970415869 / nat.sofiyah@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เกษรา อินนุรักษ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. ด.ช.สุวกิจ หนูนิตย์

2. ด.ช.เตชนิธิ หมัดจันทร์

วิดีโอ: https://youtu.be/gj_xF7BYrqQ