เครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโมแบบเเยกน้ำเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์

Watermelon seed sorting machine got watermelon juice

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องคัดแยกเมล็ดแตงโมแบบเเยกน้ำเพื่อเอาเมล็ดพันธุ์
รายละเอียดโดยย่อ: เพื่อทดแทนแรงงานคนและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โครงสร้างทำจากสแตนเลสเกรด 304 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จรรยาวุฒิ ลอยหา / 0836625963 / junyawootloyha@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สอาด สุรินทร์

2. พรเทพ ขัดใหม่

3. พัฒนพงษ์ ขยันดี

4. พรเทพ สุวรรณ์

5. ชาตรี หล้าสมศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปริญญา หอมนวล

2. นายสยมภู กลิ่นฟุ้ง

3. นายสัภยา หน้าตรง

วิดีโอ: https://youtu.be/R4UvRxC8_rQ