เครื่องดักแมลง โซล่าเซลล์

Bug Trap Solar Cells

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องดักแมลง โซล่าเซลล์
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถดักแมลงได้ทั้งคืนช่วยให้สัตว์เลี้ยงไม่เกิดโรคและนอนหลับส่งผลให้สัตว์โตเร็ว สร้างรายได้มากขึ้น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เสถียร เจียนครบุรี / 0910202212 / sateanjeankhonburi@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ดนัย ก่องนอก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปรีชา กู่โบราณ

2. นายนราวิชญ์ เจริญศักดิ์

3. นายมนัสนันท์ มั่งประยูร

4. นายธนัฐชา ฤาเวทย์

5. นายภูบดินทร์ โคนเหลืองทอง