อุปกรณ์รับลูกทุเรียน

Durian Picking Equipment

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: อุปกรณ์รับลูกทุเรียน
รายละเอียดโดยย่อ: อุปกรณ์รับลูกทุเรียนสามารถรับลูกทุเรียนได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรับลูกทุเรียนที่มีขนาดใหญ่ได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ภาณุ ช่วยชูหนู / 0866905574 / pnanachuyvhahna67@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วิทวัส บุญธรรม

2. นภัทร สิงจานุสงค์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนิลณากร แก้วภมร

2. นายนายพชรธร รัตนราช

วิดีโอ: https://youtu.be/ncL8X0ld8-0