ราชาถ่าน

King Charcoal

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ราชาถ่าน
รายละเอียดโดยย่อ: King charcoal (ราชาถ่าน) เพิ่มมูลค่าของเปลือกแมคคาเดเมียและเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เจนจิรา หน้างาม / 0931324870 / Oilijeira2536@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปภาวรินท์ นักธรรมา

2. อัจฉรา จินะกาศ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวฐิติณัฐวดี จิตตะ

2. นางสาวขิน -

3. นางสาวเหนียว ลุงนะ

วิดีโอ: https://youtu.be/x2n0M6zXYz4