เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติแบบอเนกประสงค์ระบบกึ่งอัตโนมัติ

Semi-automatic multipurpose natural food packaging machine

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากวัสดุธรรมชาติแบบอเนกประสงค์ระบบกึ่งอัตโนมัติ
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เช่น กาบหมาก ใบจาก ใบปาล์ม ใบตองได้ 2 แบบ คือ แบบจานเหลี่ยมสำหรับใส่อาหาร 7×6 นิ้ว และแบบจานเหลี่ยมขนาดเล็กสำหรับใส่อาหารว่างหรือทำเป็นฝาปิดขนาด 6×5 นิ้ว โดยมีจุดเด่นที่สามารถปรับค่าแรงอัด ค่าอุณหภูมิให้สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์จากวัสดุวัสดุธรรมชาติหลายชนิดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องจักรได้สูงขึ้น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ดร.ธวัชไชย ลิ้มสุวรรณ / 0836064479 / thawat_tu@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศิวณัฐ เป็ดสุวรรณ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธนพล ฉัตรทอง

2. นายธีรภัทร อาจทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/FqyC5KLuZnI