เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายไหมแบบปรับขนาดเกลียวไดระดับวิสาหกิจชุมชน

Silk thread twisting machine adjustable thread size community enterprise level

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายไหมแบบปรับขนาดเกลียวไดระดับวิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดโดยย่อ: -การตีเกลียวเส้นด้ายแบบดั้งเดิมไม่สม่ำเสมอ -ทอผ้าต้องการความหนาของผ้าไม่เท่ากัน -ต้องการผ้าที่หนา
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักนรินทร์ ผิวเหลือง / 0649356366 / sakpul@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชัชวาล อานนท์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสุวนันท์ คงทน

2. นางสาวกานต์สินี สุทธิ์ฤทธิ์

3. นางสาวอภิญญา บางสวนหลวง