เครื่องให้ความชื้นในอากาศด้วยอัตราโซนิค

The machine hangs in the air with a sonic rhythm

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องให้ความชื้นในอากาศด้วยอัตราโซนิค
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ และเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถใช้ประโยชน์ได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีเลขที่
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: ศาสตราจารย์อโณทัย ทีฆะสวัสดิ์ / 0816584152 / anotai.t@ovec.moe.go.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รัตนา แทนอาษา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายธราเทพ คำใจ

2. นายนวนพ กุลประจวบ

3. นายอัษฎายุธ จันทรลา

วิดีโอ: https://youtu.be/-KW7yS1wknE