ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

Solar Heating Incubator

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ตู้อบลมร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียดโดยย่อ: ใช้งานกับระบบโซล่าห์เซลล์ 12 VDC 40 Watt ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง ปรับระดับอุณหภูมิ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์รุ่งนภา พงษ์ช้าง / 0618767555 / Kmutt.rung@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. กฤษณะ จั่นเพชร

2. มาลีรัตน์ เทียมฉัตร

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายนันทชัย เสือสกุล

2. นายวัชระ สำเภาลอย

3. นายกันตชาติ สมกุล

วิดีโอ: https://youtu.be/zcFMDMFKBzQ