ทุ่นพ่นน้ำในร่องสวนพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทและกล้องไร้สาย

Remote controlled electric garden buoy with wireless camera

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ทุ่นพ่นน้ำในร่องสวนพลังงานไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทและกล้องไร้สาย
รายละเอียดโดยย่อ: (1) ใช้พลังงานจากไฟฟ้าควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลและกล้อง (2) มีสถานีในการชาร์จแบตแยกเพื่อสะดวก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปราโมทย์ ขอเหล็ก / 0840861487 / kholek_2020@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายเกริกไกวัล บุตทศ

2. นายภัทรเดช เต็มบริบูรณ์

วิดีโอ: https://youtu.be/LSTge_Udjbs