การทำน้ำหมักชีวภาพหยอดน้ำยางพาราเพื่อให้น้ำยางแข็งตัว

Bio-fermented water dropping latex rubber

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: การทำน้ำหมักชีวภาพหยอดน้ำยางพาราเพื่อให้น้ำยางแข็งตัว
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถใช้น้ำหมักจากใบชะมวงแทนน้ำกรดในการหยอดน้ำยางพาราได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์จิรัชญา สุขเจริญ / 0621276250 / jiratcyaya1307nooknick@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. พงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย

2. สุรชัย ลาพิมพ์

3. ภัสสรา พรอินทร์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนางสาววิภาภา พรมทา

2. นางสาวกวินทิพย์ แสนอุบล แสนอุบล

3. นางสาวนางสาวสุภัสสร มีบุญ

วิดีโอ: https://youtu.be/n83XqH1-L0g