เครื่องอบแห้งหมากสดโดยใช้ตู้อบลมร้อน

Fresh betel nut drying machine using hot oven

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องอบแห้งหมากสดโดยใช้ตู้อบลมร้อน
รายละเอียดโดยย่อ: โดยปกติเกษตรกรจะนำหมากสดไปตากแดดเพื่อทำเป็นหมากแห้งสามารถทำการตากแดด แบบทั้งลูกและแบบผ่าซีกก่อนตากแด
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ศักดิศร มากชู / 0624949996 / sakdisonadd@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. สมศักดิ์ เรืองฤทธิ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจีรวรรณ ขยัน

2. นาย นัทธพงศ์ สมาคม