เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกระบบโรตารี่ Rotary Paddy Dehumidifier

Rotary Paddy Dehumidifier

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือกระบบโรตารี่ Rotary Paddy Dehumidifier
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกมีมาก โดยมีกรอบความต้องการคือ ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่แพง ลดความชื้นได้
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุวิชา เชื้อตาอ่อน / 0910161135 / Poorboy_Aofzaza@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ชลอ พลนิล

2. อมรวัฒน์ มีนาค

3. วุฒิไกร ขยันการ

4. ธนวิทย์ อุมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายอนุรักษ์ รูปเหลี่ยม

2. นายวรพล ผาสุขนิตย์