รถตัดหญ้าแพงโกล่า ขับเคลื่อน 3 ล้อ พร้อมระบบดูดเก็บหญ้า ไร้คนขับ

Pangola lawn mower 3 wheel drive with suction system unmanned

อาชีวศึกษา/เกษตร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: รถตัดหญ้าแพงโกล่า ขับเคลื่อน 3 ล้อ พร้อมระบบดูดเก็บหญ้า ไร้คนขับ
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถตัดหญ้าและมีระบบดูดเก็บหญ้าแพงโกล่าใส่ในตะแกรงที่ติดตั้ง พร้อมขับเคลื่อนโดยใช้การรีโมทควบคุม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ธนวิทย์ อุมา / 0953977916 / thanawit2521@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วุฒิไกร ขยันการ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายรัตนพล สำราญ

2. นายอานุภาพ สุพานิช

วิดีโอ: https://youtu.be/_RjrWzDmYW4