ซอสใบแมงลัก

Sol Manlak

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ซอสใบแมงลัก
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นซอสสำหรับเพิ่มรสชาติอาหาร และดีต่อสุขภาพมากมาย เช่น ช่วยขับเหงื่อ ขับลมในลำไส้ แก้วิงเวียน แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ เป็นต้น
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กนกวรรณ ลำดวน / 0836545404 / moojomzaza@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ธารทิพย์ หอมไกล

2. ครองขวัญ หนูดำ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายกรวิชญ์ วิทยาจารุประพันธ์

2. นายพงษ์ศิริ สายัณห์

วิดีโอ: https://youtu.be/z_tfTDE_OO4