เครื่องกรองกากและใยในเนื้อลูกสำรอง

Malva Nut Strainer Machine

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องกรองกากและใยในเนื้อลูกสำรอง
รายละเอียดโดยย่อ: ประโยชน์ในการใช้งานเพื่อกรองกากและใยในเนื้อลูกสำรอง ลดการสัมผัสของแรงงานคนในขั้นตอนการกรอง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคตราด
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์วิศิษฐ อ่อนประสงค์ / 0872233400 / Wisitonpra@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. เกรียงศักดิ์ ชะนา

2. ธนภัทร คุณชม

3. โอภาส อาชีวะ

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวจันทร์นภา พูลชื่น

2. นายชยวัฒน์ พันธ์พิริยะ

3. นางสาวพรทิพย์ ธรรมสิทธิ์

4. นายจิรายุส พูลสาธิกิจ

วิดีโอ: https://youtu.be/-ZMUA6ZoKgU