จันตาแกงฮังเลคั่วแห้ง

Janta Hang leh Dry Roast

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: จันตาแกงฮังเลคั่วแห้ง
รายละเอียดโดยย่อ: จันตาแกงฮังเลคั่วแห้ง ที่นำมาเป็นแบบแห้งก็เพื่อทำให้แกงฮังเลสามารถเก็บไว้ได้นาน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. อภิวัฒน์ คำปิ่นตา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพรหมเมศ จ่าบาล

2. นายพัชรพฤกษ์ ไคร้มูล

วิดีโอ: https://youtu.be/jEpUZwXcxJ8