ชิคเก้นย่างต้านโควิด

Anti-Covid Grilled Chicken

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ชิคเก้นย่างต้านโควิด
รายละเอียดโดยย่อ: ชิคเก้นย่างต้านโควิดเป็นอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์อัจฉรา จินะกาศ / 0952399902 / autchara@payaptechno.ac.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปภาวรินท์ นักธรรมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเกตุวรินทร์ ป๊กคำ

2. นางสาวกนกวรรณ ณ ถลาง

3. นางสาวอำพร หน่าหลิ่ง

วิดีโอ: https://youtu.be/T2AOWGoV8zM