เยลลี่สำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก

Lean

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เยลลี่สำหรับผู้ควบคุมน้ำหนัก
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตภัณฑ์อาหารว่างในรูปแบบเยลลี่ ที่ใช้วัตถุดิบ อาทิเช่น ไข่ผำ ที่ได้มีงานวิจัยรองรับว่าให้สารอาหารประเภท โปรตีนสูง ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างมากในกลุ่มของผู้ที่ออกกำลังกาย และกลุ่มคนที่ทานอาหารมังสวิรัติ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์สุภาวรรณ์ บุบผาสังข์ / 0903309649 / supawan7001@outlook.co.th
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. นภา ชูรัตน์

2. ศุภนุช สีหานนท์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาววรางคณา รัตนสุรินทร์

2. นางสาววรรณวลี แสงค้อม

3. นางสาวนันทิชา วังพรม

วิดีโอ: https://youtu.be/drUUuMkRYAE