เกี๊ยวซ่าไทใหญ่(ข้าวมูนหวีโห)

Thai Yai Gyoza(Khao Moon Whee Ho

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เกี๊ยวซ่าไทใหญ่(ข้าวมูนหวีโห)
รายละเอียดโดยย่อ: เกี๊ยวซ่าไทใหญ่ (ข้าวมูนหวีโห) อาหารว่างของชาวไทใหญ่ที่มีรสชาติอร่อยลงตัว จนต้องขอลองชิม
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ศศิวิสุทธิ์ อุปพันธ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเงินหอม ลุงเฮือง

2. นางสาวอัยชรินทร์ วงค์อินทร์

3. นางสาว ลืน ลุงหนุ่ม

วิดีโอ: https://youtu.be/w0X18_HDrRw