ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาฟักทองมังสวิรัติเพิ่มคุณประโยชน์จากโปรตีนเกษตร

Vegetarian chili paste adds benefits from pumpkin and agricultural protein

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาฟักทองมังสวิรัติเพิ่มคุณประโยชน์จากโปรตีนเกษตร
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นน้ำพริกเผามังสวิรัติที่เพิ่มคุณประโยชน์จากโปรตีนเกษตรที่มีรสชาติถูกปากคนไทย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ตุลยฤทธิ์ ทิศใจ / 0644061579 / toonlawmaker987@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. รัชชานนท์ มหาวรรณศรี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวนุชนาฎ แซ่หาง

2. นางสาวมิ่งกมล แซ่ลี

3. นางสาวอาแผ่ เมอโป

วิดีโอ: https://youtu.be/2nZv_63_srE