น้ำนมพืชผสมแอลจิเนตกลิ่นเมล่อน

Vegan milk mixed with alginate, melon flavor.

อาชีวศึกษา/อาหาร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: น้ำนมพืชผสมแอลจิเนตกลิ่นเมล่อน
รายละเอียดโดยย่อ: น้ำนมพืชมีความหลากหลายของชนิดธัญพืช เพิ่มเนื้อสัมผัสจาก แอลจิเนต และได้ กลิ่นจากเมล่อนแท้ที่ทำเอง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์บัญชา พุทธวาศรี / 0896553556 / jobuncha@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ละอองดาว เสนะพันธุ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวธนพร ไขวขวัญ

2. นางสาวอรปรียา ทองศรี

3. นางสาวลลิตภัทร ปาชนะวงศ์

4. นายณรงฤทธิ์ เอกกระจาย

วิดีโอ: https://youtu.be/oXIavQaqa0Q