ข้าวกรอบรสต้มยำ

Tom Yom Crispy Ball

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ข้าวกรอบรสต้มยำ
รายละเอียดโดยย่อ: Tom Yom Crispy Ballเป็นอาหารว่างมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆ ชิ้นเล็กพร้อมรับประทานได้ทันทีพกพาสะดวก
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐสุดา คงทอง / 0855702024 / natsuda_bell@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปิ่นฤทัย แผ่เต็ม

2. ญาณวัฒน์ แก้วสองดวง

3. ลลิตา สมเขาใหญ่

4. ศุภวรรณ สุวรรณ์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวพัทธนันท์ หอแป้น

2. นางสาวพัทธนันท์ จันทร์เขียว

3. นายมัธชานนท์ เกียรตุมาพันธ์

4. นายพงศพัศ เลิศสรวิศย์

5. นายภูวิศ จีระโร

6. นายปัน รอดเด็น

7. นายอัครพนธ์ ช้างนิล

8. นางสาวชนิษฐา ล่องจ้า

9. นางสาวกนกวรรณ เณรอิน

10. นายลิขสิทธิ์ บรรจาย

วิดีโอ: https://youtu.be/opndJcQvtsU