ผัดหมีกึ่งสำเร็จรูป

Instant stirred fried rice noodle with spicy sauce Parkpanang style

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผัดหมีกึ่งสำเร็จรูป
รายละเอียดโดยย่อ: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาอาหารประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลในรอบกว้างขึ้น สามารถนำไปจำหน่ายได้ทุกรูปแบบและพร้อมรับประทาน
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ญาณวัฒน์ แก้วสองดวง / 0954208581 / taayanawat@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ทิวากร เก

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายคทาธิป รินรัตน์

2. นายอนุพงศ์ เพ็ชรเรือนทอง

วิดีโอ: https://youtu.be/HN8lFP0Xhzk