น้ำอินทผาลัม อินตะ ดริ๊งค์

In Ta Drink Date Palm Juice

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: น้ำอินทผาลัม อินตะ ดริ๊งค์
รายละเอียดโดยย่อ: น้ำอินทผลัม Inta Drink ผลิตจากธรรมชาติ 100% ปราศจากสารเคมีปลอดภัยมีประโยชน์ต่อร่างกาย
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชนนิพัทธ์ เมธา / 080830-9283 / amp18prapaiwan@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปภาวรินท์ นักธรรมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวฉันทนา มาดี

2. นางสาวอาทิตยา ฟู่ยือ

วิดีโอ: https://youtu.be/uo3fBCxxEoY