คอฟ คุกกี้

Cof Cookies

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: คอฟ คุกกี้
รายละเอียดโดยย่อ: คอฟ คุกกี้ คือ ความคิดสร้างสรรค์ที่พลิกรูปแบบการดื่มกาแฟให้รักษ์โลกลดขยะ สามารถกัดกินถ้วยได้จนหมด
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชนนิพัทธ์ เมธา / 080830-9283 / amp18prapaiwan@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปภาวรินท์ นักธรรมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเพ็ญนภา จีนแจ้ง

2. นางสาวเกศินี แซ่ย้าง

3. นางสาวดลนภา ทิมเจริญ

วิดีโอ: https://youtu.be/oYM-DD_1eyo