เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดแคบหมูระบบ Centrifugal hot air

Pork Narrow Frying Oil Salad Machine Centrifugal hot air system

อาชีวศึกษา/อาหาร

1 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดแคบหมูระบบ Centrifugal hot air
รายละเอียดโดยย่อ: เครื่องสลัดน้ำมันจากการทอดแคบหมู สำหรับทำของฝากชุมชนวัดหนองป่าพง
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ชลอ พลนิล / 0942671979 / p.chalor@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วุฒิไกร ขยันการ

2. ธนวิทย์ อุมา

3. วทัญญู บุตรศรี

4. พรสวรรค์ ดาวรรณ

5. สุวิชา เชื้อตาอ่อน

คณะผู้ประดิษฐ์: