ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ แวนกี้

Vanky Seasoning Powder

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ แวนกี้
รายละเอียดโดยย่อ: ผงปรุงรสเพื่อสุขภาพ Vanky ผงปรุงรสอาหารที่มีส่วนผสมของ ผัก 100% ไม่มีสารปรุงแต่ง สี กลิ่น รส
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เจนจิรา. หน้างาม / 0931324870 / Oiljenjira2536@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. ปภาวรินท์ นักธรรมา

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายพีรพัฒน์ แสงแก้ว

2. นายโกสน เริงไม

3. นายทักษิณ บุญอิน

วิดีโอ: https://youtu.be/PI5ggvtps7I