ผลิตภัณฑ์แคบวัวพันธุ์ยะลาวากิว

Crispy Yala cow leather Yala Wagyu

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์แคบวัวพันธุ์ยะลาวากิว
รายละเอียดโดยย่อ: 1. เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากหนังวัวซึ่งเป็นวัสดุเศษเหลือคุณภาพต่ำจากกระบวนการฆ่า และชำแหละเนื้อ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์กฤษณพร ตุฉะโส / 0831956821 / kritsana.142.kt@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวซูลวานี นาสอบง

2. นางสาวซากีนะห์ เจ๊ะมะ

3. นายมิฟตาฮูดิน สาบา

วิดีโอ: https://youtu.be/q8Fyxx9a8Dc