กิ๋นลำ ไส้อั่วไข่ลดไขมันต้านโควิด

Kin Lam Egg Northern Thai Spicy Sausages reduce fat and against covid

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: กิ๋นลำ ไส้อั่วไข่ลดไขมันต้านโควิด
รายละเอียดโดยย่อ: กิ๋นลำ ไส้อั่วไข่ลดไขมันต้านโควิด มีใยอาหารและย่อยง่่าย เหมาะกับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และ ผู้สูงอายุ
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ปภาวรินท์ นักธรรมา / 0987466193 / papawarin4812@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. วิชาญ เทิดพาณิชย์

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นายปวัฒน์ วงศ์ไทย

2. นายพงศกร นุ่มนวล

3. นางสาวสุพัตรา เชื้อเมืองพาน

วิดีโอ: https://youtu.be/lNE9xQKwKm4