ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าอบแห้งสำเร็จรูป

Thuanao Easy

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าอบแห้งสำเร็จรูป
รายละเอียดโดยย่อ: ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าอบแห้งสำเร็จรูป ที่แปลกใหม่ให้เป็นผงสำเร็จรูป ใส่บรรจุภัณฑ์ที่พกพาได้สะดวกมากกว่า
สถาบันการศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์ณัฐกานต์ บุญหล้า / 0947040808 / Natthakarnfern@gmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:
คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวเครือฟ้า เปียหล้า

2. นางสาวกานดา คำใส

3. นางสาวแสงยิง -

วิดีโอ: https://youtu.be/kmbjH82NCjg