วุ้นดำคนทีสอทะเลเสริมสาหร่ายผมนาง

Khon Thi Sor Talay Black Jelly with Gracilaria Fisheri

อาชีวศึกษา/อาหาร

0 ถูกใจ
ชื่อผลงานภาษาไทย: วุ้นดำคนทีสอทะเลเสริมสาหร่ายผมนาง
รายละเอียดโดยย่อ: สามารถนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจ เสริมสร้างคุณประโยชน์ ส่งเสริมการอนุรักษ์วัตถุดิบที่นำมาเสริมในผลิตภัณฑ์ และสรรพคุณที่มีประโยชน์
สถาบันการศึกษา: วิทลัยอาชีวศึกษาสงขลา
อาจาร์ที่ปรึกษาหลัก: อาจารย์เตือนตา แสงมณี / 0858989464 / pad_406@hotmail.com
อาจาร์ที่ปรึกษาร่วม:

1. แขณพา บุญมี

คณะผู้ประดิษฐ์:

1. นางสาวสิรินันท์ แก้วชู

2. นางสาวสุภาวดี แก้วสุวรรณ